Vítejte na stránkách Mastersclubu!

» Mastersclub ... ti nejlepší z nejlepších … «

 

Mastersclub

Mastersclub je elitním uskupením lidí, kteří jsou těmi nejlepšími z nejlepších, jaké v České republice najdete. Spolek má sedm členů a krom toho byl některým lidem udělen i tzv. status „přidruženého člena“. Jedná se o společenství, které navazuje na tradiční hodnoty svobody a přátelství.

Mastersclub byl založen roku 1998 jako studentský spolek, avšak jeho potenciál byl tak velký, že brzy přerostl v silné a propracované společenství.

 

 

Originál

Pozor! Může se Vám stát, že narazíte na nějaké uskupení nazývající se Mastersclub nebo Masters Club či podobně, vězte však, že s pravým Mastersclubem to nemá nic společného, a Mastersclub si vyhrazuje právo na používání této značky. Jestliže se totiž setkáte se členem pravého Mastersclubu, ve své podstatě to ani nepoznáte, pokud Vám to sám neřekne, členové tohoto společenství se neradi příliš veřejně prezentují.

 

Identita

Národní identita je jedním z hlavních znaků Mastersclubu. Každý člen je z duše a přesvědčení české národnosti, a i když Česká republika je součástí Evropské integrace, usilujeme o zachování českých hodnot, zvyků a vnitřní soudržnosti tak, aby tato ojedinělá kultura zůstala zachována i pro příští generace.