Mastersclub a jeho procesy

Mastersclub je nejen společenstvím lidí, ale má i své zavedené procesy.

 

 

Řešení situací

K řešení nenadálých životních situací, ale i běžné každodenní agendy slouží vysoce propracované sdílení společných informací, procesy vnitřní i vnější.

Mastersclub není jen o přátelství, je to symbol, kotva, hodnota, ať už se členovi nebo blízkému stane cokoli, od radosti po strasti, vždy je možnost to napravit, urovnat, radovat se, žít, pracovat a smát se.

 

Vnitřní procesy

Vnitřními procesy se rozumí to, jak mezi sebou členové Mastersclubu komunikují, sdílejí informace a obsah všeho druhu, např. v poslední době jsou velmi oblíbené sociální sítě a různé aplikace, oficiálním kanálem však zůstávají tyto internetové stránky. Vnitřní procesy stanovují i to, jak postupovat při volbě nového člena, přidružené osoby či změně pravidel samotných stanov.

 

Vnější procesy

Vnějšími procesy se rozumí komunikace Mastersclubu s veřejností, každý člen má právo navrhnout možnost sdělení a také každý člen vystupuje ve společnosti sám za sebe a je jen na něm co a kolik z fungování Mastersclubu svému okolí prozradí. Neměl by však zapomenout na váhu tohoto postavení, přej a bude Ti přáno, važ si a budeš vážen.