Stanovy Mastersclubu 25.2.2008

1. Při rovnosti hlasů rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhu předseda.
2. Za závažné porušení pravidel Mastersclubu může být dotyčnému udělen trest ... (nelze zveřejnit).
3. Předsedou volební komise je pan P.
4. Pro schválení návrhu je potřeba dosáhnout minimálního počtu 4 hlasů.
5. Pokud není jednání přítomen předseda, zastupuje ho 1. místopředseda.
6. Předseda předkládá spolu s 1. místopředsedou výroční zprávu.
7. Účetnictví vede pan R.
8. Pro Mastersclub je možné také použít názvů Nylon club, Vinyl club, Pavel Vrba a Údolí sviní.
9. Předsedou Mastersclubu byl zvolen pan R.
  a) 1. místopředsedou Mastersclubu byl zvolen pan Z.
  b) 2. místopředsedou Mastersclubu byl zvolen pan P.
10. Docházku povede 1. místopředseda, zastupuje ho 2. místopředseda.
11. Pokladníkem byl zvolen pan T.
12. Pan L. byl zvolen ošetřujícím lékařem.
13. Pan M. byl zvolen hlavním ekonomem Mastersclubu.
14. Slečna v černém ... (nelze zveřejnit).
15. O zdravotnických záležitostech rozhoduje pan L. s právem veta předsedy klubu.
16. Členové Mastersclubu se zavazují platit členské příspěvky za účelem financování soutěží a vánoční besídky.

 

Pozn.:

Úplné znění Stanov Mastersclubu 25.2.2008 bohužel nelze kvůli ochraně zúčastněných zveřejnit, avšak jsou k dispozici na vyžádání u předsedy pana M.

Stanovy lze také stáhnout v sekci Ke stažení.