Závěry z konference Varšava 2018

 

Na konferenci ve Varšavě k 20. výročí založení Mastersclubu se sešla většina členů a konference proběhla standardním způsobem za přispění všech zúčastněných.

1/ Předseda všechny přivítal na konferenci mimo ČR a zdůraznil zvláštní příležitost 20. výročí Mastersclubu

2/ Všichni zúčastnění již věděli z předešlé diskuse, že Mastersclub vznikl v pátek 25. prosince 1998. Zakládajícími členy byli pan P. a pan M.

3/ Pan M. přednesl tezi dalšího fungování Mastersclubu, udržení Status Quo, ale zároveň posunu v určitých hodnotách. Celý návrh předsedy byl zúčastněným členům zaslán ještě před konferencí. Hlasování Pro 4 : Proti 0 : Zdržel 0

4/ Následoval blok poděkování, spontánně vystoupil pan R., poděkoval předsedovi a všem členům, za svůj vřelý postoj byl odměněn respektem a uznáním.

5/ Pan T. vyjádřil potěšení, že jsme se sešli ve Varšavě, kterou pan R. dobře zná, poděkování a uznání celému Mastersclubu za 20 letou činnost

....

 

S pozdravem

 

Předseda