Program Mastersclubu

Program Mastersclubu je pozdvihnout českou společnost a zachovat její hodnoty i pro budoucí generace. Toho chce Mastersclub dosáhnout nejen širokou společenskou debatou, ale i možností vyjádřit se k různorodým tématům společnosti, obchodním, lidským i morálním, objektivně je zhodnotit a nabídnout určení tak, aby moc, úspěch, sláva a kariéra nebylo to jediné, k čemu dnes tzv. moderní muži směřují.

 

 

Vymezení

Mastersclub se vymezuje vůči Svobodným zednářům a podobným společenstvím, nejblíže tomuto uskupení je tzv. Ladies club, avšak ten funguje přece jen na jiných základech, zatímco Ladies club se věnuje charitě a odpočinku, Mastersclub má ambici tvořit nové hodnoty české společnosti.

 

Motto

Hlavní motto Mastersclubu je bezpochyby "The Best of the Best", tedy "ti nejlepší z nejlepších", avšak za dobu fungování se ujalo i druhé v pořadí, které zní: "Člověk se nestává tím, kým je, svými slovy, ale svými činy."

 

Souhrn

Za téměř 20 let fungování Mastersclubu jsou výsledky zřejmé. Každý člen dosáhl ve svém oboru vrcholu a nyní se snaží předávat své umění dál, působit na českou společnost a jít ji příkladem ve škále tradic a odborných i morálních hodnot. Ať už to je medicína, ekonomie, technika, vzdělávání nebo věda a management, jsme všude tam, kde nás je třeba, a i když nejsme přímo vidět, může se Vám stát, že se setkáme.