Historie Mastersclubu

Každé společenství má svou historii a Mastersclub není výjimkou. Za více jak devatenáctiletou dobu své existence se Mastersclub ale téměř nezměnil. V roce 1998 přišel pan P. s návrhem založit Klub mistrů za panem M. a společně to oslavili v jedné sokolovně na Praze 5, která se poté stala na dlouhá léta jakousi základnou Mastersclubu.

 

Ještě ten samý rok se k těmto dvěma členům přidal pan T. a následně dvojice pan R. a pan Z., v tomto složení pak fungoval Mastersclub nějakou dobu, pan L. byl do Klubu mistrů přijat v roce 2000 a od toho času dlouho nebyl do tohoto společenství přijat žádný řádný člen, avšak na Vánoce 2015 byl za sedmého člena přijat pan A., krom toho je třem lidem udělen status „přidruženého člena“.

 

 

Exkurze do minulosti

... a byl Mastersclub.

  

Rok

Událost

1998

Založení Mastersclubu panem P. a panem M.

2000

Předposlední přijetí řádného člena (pan L.)

2003

Začíná tradice Slavností pivovaru, Mastersclub se zúčastní po tři roky

2005

Největší akce Mastersclubu, oslava Dne nezávislosti u pana L.

2006

Pozvání na vánoční večeři Mastersclubu od pana M.

2008

První stanovy

2011

Druhé stanovy

2011

První výroční zpráva

 2015

 Poslední přijetí řádného člena (pan A.)