Náplň členství

... aneb co je a co není povoleno.

 

Definice, působnost a aktivity

Každý člen Mastersclubu, příp. i přidružená osoba, má ve společenství své pevné místo, agendu, které se věnuje a také příslušná práva a povinnosti. Tento rámec vychází především z vykonávané funkce, ale i z klasických zásad Mastersclubu. Členové tohoto klubu jsou velmi vytížení lidé a mají i zvláštní postavení ve společnosti jako takové, to se samozřejmě projevuje i ve zmíněných pravidlech a v možnosti reagovat na specifickou situaci.

 

Funkce

Práva

Povinnosti

Předseda

Dbá dobrého jména celého klubu.
Může moderovat setkání.

Předkládá výroční zprávu.
Zabezpečuje plynulou komunikaci.

1. místopředseda

Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

Podílí se na výroční zprávě.

2. místopředseda

Zastupuje vedení v jeho nepřítomnosti.

Plní funkci spojky a koordinátora.

Hlavní telekomunikační expert

Může dávat IT doporučení celému klubu.

Zabezpečuje IT podporu.

Hlavní krizový stratég

Musí upozornit členy klubu na specifika
daného ekonomického rozhodnutí.

Sleduje ekonomické dění země.
Sleduje ekonomickou situaci světa.

Tajemník pro věci politické

Plní funkci politického zpravodaje klubu,
včetně formování základních premis.

Systematicky pracuje na programu.
Sleduje politické dění země.

Přidružený člen

Může se účastnit jen vybraných akcí.

Dává přednost kmenovým členům.

 

Pan A. - nový člen

Jako nový člen Mastersclubu je pan A. přímo předurčen k samostatné agendě integrace našeho uskupení hlouběji do společnosti, jeho vynikající přehled mu dává dobrý základ pro výkon této funkce a jistě bude svými znalostmi přínosem pro celý Mastersclub, který tím také reaguje na aktuální tíživou situaci v Evropě.

 

Nový web Mastersclubu

V souvislosti s novými internetovými stránkami Mastersclubu http://www.mastersclub.cz/ je každý člen povinnen sledovat informace na tomto společném webu, seznamovat se s novými záležitostmi společenství a řídit se všemi pravidly Mastersclubu.