Stanovy Mastersclubu 28.9.2011

1. Při rovnosti hlasů rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhu předseda.
2. Za závažné porušení pravidel Mastersclubu může být dotyčnému udělen trest ... (nelze zveřejnit).
3. Předsedou volební komise je pan P.
4. Pro schválení návrhu je potřeba dosáhnout minimálního počtu 4 hlasů.
5. Pokud není jednání přítomen předseda, zastupuje ho 1. místopředseda.
6. Předseda předkládá spolu s 1. místopředsedou výroční zprávu.
7. Účetnictví vede pan R.
8. Pro Mastersclub je možné také použít názvů Nylon club, Vinyl club, Pavel Vrba a Údolí sviní.
9. Předsedou Mastersclubu byl zvolen pan M.
  a) 1. místopředsedou Mastersclubu byl zvolen pan P.
  b) 2. místopředsedou Mastersclubu byl zvolen pan L.
10. Docházku povede 1. místopředseda, zastupuje ho 2. místopředseda.
11. Funkce pokladníka byla zrušena.
12. Pan L. byl znovuzvolen ošetřujícím lékařem.
13. Pan T. byl zvolen hlavním ekonomem Mastersclubu.
14. Pan R. byl zvolen krizovým stratégem Mastersclubu.
15. Pan Z. byl zvolen tajemníkem Mastersclubu pro věci politické.
16. Slečna v černém ... (nelze zveřejnit).
17. O zdravotnických záležitostech rozhoduje pan L. s právem veta předsedy klubu.
18. Členové Mastersclubu se nezavazují platit členské příspěvky za účelem financování soutěží a vánoční besídky, protože bylo odhlasováno, že Mastersclub finance neřeší.
19. Bylo odhlasováno, že nejsme „holky na kafíčku“.
20. Mastersclub uctil památku svého nedávno zesnulého patrona Pavla Vrby minutou ticha.
21. Žena byla povýšena na ... (nelze zveřejnit).
22. Předseda se vydá na sever a projde si lokality dotčené ... (nelze zveřejnit), aby měl Mastersclub podklady pro své politické cíle.
23. Členové Mastersclubu souhlasili s návrhem nového předsedy, abychom se scházeli častěji (zhruba jednou za půl roku) a prováděli různé akce.
24. Pan T. přednesl řeč, které všichni dali za pravdu, totiž je-li řečeno A (nelze zveřejnit), musí být řečeno i B (serióznost, politický program atd.)

 

Pozn.:

Ad 1/ Stanovy byly změněny na konferenci ve Varšavě ve dnech 2.-5.8.2018, pan R. se stal 2. místopředsedou a pan L. hlavním krizovým stratégem Mastersclubu.

Ad 2/ Úplné znění Stanov Mastersclubu 28.9.2011 bohužel nelze kvůli ochraně zúčastněných zveřejnit, avšak jsou k dispozici na vyžádání u předsedy pana M.

Stanovy lze také stáhnout v sekci Ke stažení