Proč Mastersclub?

Ptáte-li se na název, tak ten je odvozen od Masters Cupu, tedy tenisového turnaje mistrů, při založení Pavla Vrby vznikl nápad, že by bylo vhodné se pojmenovat také právě jako Klub mistrů.

Pokud Vaše otázka směřovala spíše ke smyslu takového klubu, odpověď je ještě jednodušší než se může zdát, a to, že potřeba takového uskupení vykrystalizovala z české společnosti s myšlenkou zachytit, popsat a uchovat určité specifické okamžiky současné doby. 

 

Jak se stát členem?

Členem Mastersclubu se může stát jen osoba, která je navržena už současným členem společenství. Běžným lidem se tato možnost zcela uzavírá a žádost o členství se nedoporučuje, je totiž prakticky vyloučeno. Nejen proto, že vstupní IQ je 140 a vysokoškolský titul (alespoň jeden) je samozřejmostí, ale především proto, že každý člen Mastersclubu musí vynikat nad ostatní a dokonce předčít již ty vynikající.

 

Kde se setkám s vaší činností?

S naší činností se setkáte především v Praze, ale vyjíždíme i do krajů. Každý člen Mastersclubu má na starosti jednu oblast podle své zvolené funkce a monitoruje dění v té dané oblasti. Výsledkem této činnosti je třeba formulace závěrů na danou problematiku a přednesení na setkání k diskusi.

 

Je to recese?

Ne, není to recese.

 

Angažuje se Mastersclub v politice?

Ne, v současnosti není Mastersclub politicky aktivní, avšak to se nevylučuje s budoucností a neznamená to, že nereflektuje na aktuální politické dění. Mastersclub je klub lidí, kteří mají své názory, vyjadřují je a někam směřují. Členové Mastersclubu působí spíše jako osobnosti, které mohou dát doporučení a nastínit řešení.

 

Proč neuvádíte přesná jména členů?

Přesná jména členů a přidružených lidí Mastersclubu nelze uvádět z několika důvodů, uvědomte si, že to jsou lidé, kteří žijí ve společnosti jako ostatní a nechtějí, aby na ně bylo neustále ukazováno prstem. Navíc je tu i bezpečnostní riziko a riziko závisti ze strany jejich přátel či kolegů, členství v Mastersclubu je výsada, která by měla odrážet váhu členů ve společnosti.

 

Podle jakých měřítek jste tak výjimeční?

Vycházíme-li z toho, že průměrné IQ v České republice je 98, pak členové Mastersclubu tuto hodnotu více než překračují, IQ samozřejmě není všechno, takže ptáte-li se spíše na praktickou stránku věci, každý člen Mastersclubu vyniká v určené oblasti, patří ke špičce jak v pracovní, tak morální či etické rovině. Není mužem, který přijde v 16 hod. domů, otevře lahvové pivo a dívá se na fotbal.1

 

Jsou v Mastersclubu ženy?

Ne, Mastersclub se skládá ze 7 mužů, na setkání ke konci roku 2017 byla snaha o průlomové rozhodnutí přijmout slečnu S. za přidruženého člena, k hlasování však nakonec nedošlo.

 


1 https://radiozurnal.rozhlas.cz/vime-jake-je-iq-prumerneho-cecha-a-jak-jste-na-tom-vy-6235295